fbpx
Skip links

Cookie tájékoztató

A Tájékoztató célja, hatálya

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a „Eszternet honlapon (eszternet.hu, a továbbiakban: „Honlap”) kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatvédelmi és -kezelési elveket, amelyet Eszter Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 1. A. ép., adószám: 28727921-2-08, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 032089) az oldal tulajdonosa és üzemeltetője, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő)  magukra nézve kötelező erővel ismernek el.

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és az egyéb jogszabályokban foglalt adatvédelmi rendelkezéseinek való megfelelést biztosítja.
Adatkezelő elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók és érintett harmadik személyek személyes adataihoz fűződő jogainak tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Fogalom meghatározások

2.1. Szolgáltatás(ok): ​az
Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon​,
így különösen a hírlevélre történő feliratkozás (Feliratkozás), interakció
(regisztráció, hozzászólás, megosztás, chat), megbízási érdeklődés
(űrlapkitöltés), konzultáció érdeklődés
(űrlapkitöltés).

2.2. Felhasználó​:
az a természetes személy, aki a Honlapot látogatja, bármely Szolgáltatásra
regisztrál, eseményt vagy adatot tölt fel a Honlapra és ennek keretében megadja
személyes adatát vagy harmadik személyre vonatkozó személyes adatot.

2.3. Érintett harmadik személy: az a természetes személy, akire vonatkozó személyes adatot
Felhasználó Adatkezelőnek megad, a Honlapra feltölt, közzétesz.

2.4. Külső szolgáltató​:
az Adatkezelő által, a Honlap üzemeltetéséhez vagy a Honlapon keresztül
elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár
közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára
a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek
vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére személyes adatokat
továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is,
amelyek nem állnak az Adatkezelővel sem együttműködésben, azonban az által,
hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról önállóan
adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva
alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

A kezelt Személyes adatok köre,
célja

3.1. Technikai adatok

Az internetes
kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Felhasználó által használt
számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal
kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a Honlapot üzemeltető
informatikai rendszerben. Felhasználó a Honlap látogatásával ezen adatok
kezeléséhez a hozzájárulását adja.

Az automatikusan
rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal –jogszabály által kötelezővé
tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.

3.2. E-mail küldés

Amennyiben a
Felhasználó az Adatkezelő részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a
Felhasználó e-mail címét, és azt a megválaszoláshoz szükséges mértékben és
időtartamban kezeli, majd ezt követően törli.

3.3. Cookie-k

A Honlap a testre
szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún.
„sütit” vagy „cookie”-t) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.
 Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő
szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását
a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie célja az
adott oldal minél magasabb színvonalú működésének és a személyre szabott szolgáltatások
biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes
törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k
alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó
tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
A cookie-k engedélyezésével a Felhasználó hozzájárulását adja a vonatkozó
adatkezelésre.

Feltétlenül szükséges,
munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy
a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Honlapot,
használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen
típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a
böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről,
illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által
elhelyezett cookie-k

● Google Analytics: A Honlap alkalmazza a Google Analytics mint
külső szolgáltató sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú
szolgáltatás használatával, anonimizált (nem beazonosítható a személy, IP cím,
pontos hely) információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan
használják a weboldalakat. Az adatot a Honlap fejlesztésének és a felhasználói
élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a
Felhasználó számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak
böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

● Facebook remarketing pixel: A Honlap alkalmazza a Facebook,
mint külső szolgáltató sütijeit is. A Facebook cookie-k lehetővé teszik, hogy
hirdetéseket jelenítsen meg olyan személyeknek, akik előzőleg felkeresték a
Honlapot, vásároltak az oldalon vagy használták az alkalmazásait, továbbá
elősegíti az ilyen tevékenység alapján a termékek és szolgáltatások ajánlását,
továbbá a hirdetések analitikájának elemzését.  

3.4. Hírlevél feliratkozás

A hírlevélre
feliratkozást megelőzően a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson
alapuló nyilatkozata alapján hozzájárulását adja az általa közölt személyes
adatainak (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím) kezeléséhez. A Felhasználó a
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor
visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

3.5. Megbízási érdeklődés, Konzultáció érdeklődés

A Felhasználó az
ajánlatkérő űrlap kitöltésével hozzájárulását adja az űrlapon megadott személy
adatok (név, e-mail cím, telefonszám, céginformációk, fotók) kezeléséhez.
 A Felhasználó szavatol azért, hogy az űrlap beküldése során vagy bármely
más módon általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett
személyes adat kezeléséhez (pl. referenciaként történő megnevezés, vagy ajánlás
közzététele) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen
megszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott
felhasználói tartalomért és Személyes adatok jogszerűségéért minden felelősség
a Felhasználót terheli.

3.6. Interakció

A Honlapon szereplő
tartalom, hozzászólások, megosztások, chat, a Felhasználók és az érintett
harmadik személyek előzetes hozzájárulása alapján jelennek meg a Honlapon. A
tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés
jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő
lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz
való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek
között.  

3.7. Egyéb

Előfordulhat, hogy
Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó külső szolgáltató, az
Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapon adatkezelési tevékenységet folytat.
Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek.
Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések
megakadályozása és kiszűrése érdekében.

Az Adatkezelés jogalapja  

4.1. Az Adatkezelő
által folytatott adatkezelések célja és jogalapja:  

a) online
tartalomszolgáltatás céljából az érintett hozzájárulása alapján,

b) közvetlen
megkeresés, hírlevél küldés céljából az érintett hozzájárulása alapján,

c) Felhasználó által
feltöltött esemény közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása céljából az
érintett hozzájárulása alapján;

4.2. Az Adatkezelő a
megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használja fel.

4.3. Ha az Adatkezelés
jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az
érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott
Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel
összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén
a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújtanak az érintett
részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

4.3. Ha az Adatkezelés
jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az
érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott
Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel
összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén
a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújtanak az érintett
részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

Az Adatkezelés elvei, módja

5.1. Az Adatkezelő a
személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint
a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően
kezeli.  

5.2. A Szolgáltatások
igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő a
Felhasználó vagy az érintett harmadik személy hozzájárulása alapján, és
kizárólag célhoz kötötten használják fel.

5.3. Az Adatkezelő a
személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az
adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.   

5.4. Adatkezelőnek a
megadott Személyes adatokat nem áll módjában ellenőrizni. A megadott Személyes
adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.  

5.5. Az Adatkezelő az
általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott
adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott –
esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.  

5.6. Az Adatkezelő
bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás
szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az
Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése
stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó
elérhető Személyes adatait.

5.7. Az Adatkezelő az
általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről
az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a
személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha
ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.8. Az Adatkezelő
gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat,
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan
megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. 

VI. Az Adatkezelések időtartama

6.1. A Felhasználó
által küldött e-mailek esetén, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben
hivatkozott ügy lezárását követően haladéktalanul törli, kivéve, ha egyedi
esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését
indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

6.2.A Felhasználó
által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a
Felhasználó a hírlevélről vagy egyéb Szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy
egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a személyes adatokat
az Adatkezelő a rendszereiből haladéktalanul törli.

6.3.A Felhasználó
által az esemény beküldése során megadott személyes adatokat az Adatkezelő az
esemény leteltét követő 3 napon belül törli.  Felhasználó vagy érintett
harmadik személy a rá vonatkozó személyes adatok tekintetében bármikor írásban
kérheti Adatkezelőtől az Adatkezelésének megszüntetését. Ez esetben a Személyes
adatokat az Adatkezelő a rendszereiből haladéktalanul törli.

6.4. Jogellenes,
megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által
elkövetett bűncselekmény, jogosulatlanul megadott személy adat illetve rendszer
elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó vagy harmadik
személy személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény
gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes
adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

6.5. A rendszer
működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a
generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából
indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő
biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal
– a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem
kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott
hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt
követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve
szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

6.6. Amennyiben
bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést
az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó és az
érintett harmadik személy tájékoztatása mellett – korlátozzák a személyes adat
felhasználását, ha a Felhasználó vagy az érintett harmadik személy ezt kéri,
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértené a Felhasználó vagy az érintett harmadik személy jogos érdekét. A
személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.  

A Felhasználó jogai,
érvényesítésük módja  

7.1. Tájékoztatás, hozzáférési
jog

A Felhasználó vagy az érintett harmadik
személy kérheti, hogy az Adatkezelő ​tájékoztassa​, hogy kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor az általa
kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.  

A Felhasználó vagy az érintett harmadik személy személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő info@eszternet.hu e-mail címére küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó vagy az érintett harmadik személy egyértelműen beazonosítható.

A tájékoztatáskérés
kiterjedhet a Felhasználónak vagy az érintett harmadik személynek az Adatkezelő
által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára,
időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén
arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a személyes adatokat.

7.2. Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó vagy az érintett harmadik
személy kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak ​helyesbítését vagy módosítását​
vagy a hiányos Személyes adatok kiegészítését.  

7.3. Törléshez való jog

A Felhasználó vagy az érintett harmadik
személy kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak ​törlését​.

A törlés megtagadható
(i) a véleménynyilvánítás​ szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
vagy (ii) ha a személyes adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
illetve védelméhez, továbbá (iiii)közérdekű archiválás, tudományos, történelmi
kutatási vagy statisztikai célból szükséges.  

A törlési kérelem
megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót vagy az
érintett harmadik személyt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.
Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi
(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által
küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók
le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó
személyes adatait törli.

7.4. Adatkezelés korlátozásához
való jog

A Felhasználó vagy az érintett harmadik
személy kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő ​korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatainak pontosságát. Ebben az
esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé
teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

A Felhasználó vagy az
érintett harmadik személy kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az
Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó
vagy az érinett harmadik személy ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó vagy az
érintett harmadik személy továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak
kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a
Felhasználó vagy az érintett harmadik személy igényli azok Adatkezelő általi
kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

7.5. Adathordozhatósághoz
való jog

A Felhasználó vagy az érintett harmadik
személy kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére
bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja
és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.  

7.6. Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó vagy az érintett harmadik
személy ​tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes
adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre
közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a tiltakozás
jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja,
az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a
tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra
kerültek.

Adatfeldolgozás és külső
szolgáltatók

8.1. Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban
nevesített Adatfeldolgozókat veszik igénybe.

Az Adatfeldolgozók
önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a
kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók a részükre az
Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes
adatokat a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill.
dolgozzák fel.  Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az
Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő
hozzájárulásával jogosultak. 

8.2. Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan
számos esetben Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal
az Adatkezelő együttműködik.  

A Külső szolgáltatók
az Adatkezelőtől függetlenül kezelhetik a Felhasználó vagy érintett harmadik
személy személyes adatait és a rendszereikben kezelt személyes adatok
tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak
az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy
a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak
megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó vagy az érintett harmadik
személy által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra
használja fel. A Külső szolgáltatók adatkezelési szabályozása tekintetében az
Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

8.3. Adatkezelő adatfeldolgozói és külső szolgáltatói az
alábbiak:

Cégnév Elérhetőség Tevékenység
Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca
18-22. 5. emelet Szerver és tárhely szolgáltatás
biztosítása többek között adattárolás céljából.
Mailchimp The Rocket Science Group, LLC675
Ponce de Leon Ave NESuite 5000Atlanta, GA 30308 USA hírlevél küldés
Facebook Inc. Google LLc. 1 Hacker Way, Menlo Park,
California 940251600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA. marketing, remarketing, analitika

Adattovábbítás lehetősége

9.1. Az Adatkezelő
jogosult és köteles az általa kezelt személyes adatot az illetékes hatóságoknak
továbbítani, amennyiben a személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy
jogerős hatósági döntés kötelezi. Az ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből
származó következmények miatt az Adatkezelő felelőssége kizárt.

9.2. Amennyiben az
Adatkezelő a Honlapra vonatkozó jogát, annak üzemeltetését vagy hasznosítását
részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt
Személyes adatokat ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön
hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes
tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen
adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor
hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe.
Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt
lehetőséget biztosít a Felhasználó számára arra, hogy az adattovábbítás előtt
tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó
adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges. 9.3 Az Adatkezelő a
fentieken túlmenően harmadik személyek részére a Felhasználó Személyes adatait
nem továbbítja.

Információbiztonság

Az Adatkezelő a
személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

● az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre
állás);

● hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés
hitelessége);

● változatlansága igazolható (adatintegritás);

● a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

Az Adatkezelő az
adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő olyan
műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az
adatkezelés során megőrzi:

● a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen
hozzá, aki erre jogosult;

● a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás
módszerének a pontosságát és teljességét

● a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a
jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt
információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelési Tájékoztató
módosítása

11.1. Az Adatkezelő
fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével
bármikor módosítsa.  11.2. A Felhasználó a Honlap látogatásával illetőleg
a Szolgáltatások igénybevételével automatikusan elfogadja a Tájékoztató
mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók
beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Egyéb rendelkezések

12.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő a info@eszternet.hu e-mail címen elérhető.

12.2. Bármely érintett
a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával közvetlenül a

Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz

cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

telefon:
+36-1-391-1400;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

honlap: ​www.naih.hu​

fordulhat.  

12.3. Bármely érintett a jogainak megsértése
esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe
tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek
elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek.

Budapest, 2021.03.24